fa

مجتمع زعفرانیه

zaferaniye 14

پروژه: پایدارسازی دیواره های گود مجتمع تجاری / اداری زعفرانیه

کارفرما: آقای مهندس رفتاری

پیمانکار اصلی: شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک

عملیات پیش بینی شده: 17008 متر حفاری(شامل 16587 متر مهاری و 421 متر نیل) در داخل شمعهای بتنی در 9 ردیف و اجرای عملیات بتن پاشی

مدت قرارداد:200 روز

 

 

محل پروژه در شهر تهران ، خیابان مقدس اردبیلی( منطقه زعفرانیه ) واقع شده است، حداکثر عمق گودبرداری 28 متر می­باشد.

مساحت گود 9000 متر مربع و مساحت زیربنای مجتمع در حدود 100000 متر مربع می باشد. این مجتمع در دو بلوک ( بلوک A در 19 طبقه و بلوک B در 21 طبقه) احداث می گردد.

برای پایدارسازی از شمعهای بتنی و فولادی و همچنین مهاری و نیل استفاده گردید.

در مجموع 1024 گمانه شامل 958 گمانۀ مهاری و 66 گمانۀ نیل در این پروژه حفاری گردید.